ویزای توریستی

ویزاهای موقت یا توریستی ویزاهای غیرمهاجرتی برای افرادی است که قصد ورود به ایالات متحده به طور موقت برای کسب و کار، گردشگری، تفریح، بازدید، یا ترکیبی از این مقاصد دارند.

ویزای تجاری (B-1):

ویزاهای تجاری برای آن دسته از متقاضیانی است که می خواهند برای مقاصد زیر به ایالات متحده بروند:

  • مشورت با شرکای تجاری
  • شرکت در گردهمایی یا کنفرانس علمی، آموزشی، حرفه ای،
  • حل و فصل ارثیه و ماترک
  • مذاکره قرارداد

ویزای گردشگری، تفریحی یا بازدید (B-2):

ویزای B-2 برای متقاضیانی است که جهت انجام موارد زیر قصد ورود به ایالات متحده را دارند:

  • تعطیلات یا به عنوان گردشگر
  • دیدار با دوستان و خویشاوندان
  • جهتدرمان پزشکی
  • شرکتدر رویدادهای اجتماعی به میزبانی، سازمان های صنفی، اجتماعی، یا خدماتی
  • شرکت در رویدادها یا مسابقات موسیقی، ورزشی، و مشابه آن، بدون دریافت دستمزد
  • ثبت نام در یکدوره آموزشی تفریحی کوتاه مدت که به دریافت درجات تحصیلی منتهی نشود